Jógová laboratoř: dech, pozice, filozofie a umění učit jógu

Jógový seminář zaměřený pro uvědomění si jógy, jako celistvého systému spojujícího v rámci jógové praxe: dech, cvičení pozic, práci s myslí a tradiční přístup v současné době.

Hlavním cílem je přenesení tradičních technik do moderního pojetí jógy. V rámci výcviku se kromě ásanové praxe zaměříte na pochopení zdraví z pohledu jógové terapie, principu pančakóši a skladby vědomí včetně překážek, které vědomí ovlivňují, hledání bezpodmínečného štěstí a nastolení integrity celého systému. 

 

Okruhy programu seminář

Tělo

 • optimální provádění pozic - zdravý pohyb
 • stoj na hlavě - jako základ jógové praxe
 • jednoduchost jógové praxe
 • princip vinjása krama - tvorba a rozvíjení sekvencí
 • mytologie a psychologie ásan

Mysl

 • vědomí a mysl v józe
 • překážky v mysli
 • druhy mysli
 • stres a antistresové techniky
 • pránájáma pro běžný život
 • jemněhmotná energetika
 • paňčakóša jako základ praxe
 • vizualice a síla sankalpy

Umění učit

 • psychologie učení
 • práce s klientem a seberozvojové dovednosti
 • integrace filozofie a principů etiky a morálky do praxe jógy

Dech a pozice

Dech je součástí i podmínkou správného postavení těla i propojení s něčím víc. Naše snaha v gravitačním poli ustát se, udržet se a protáhnout se s sebou přináší úsilí. V rámci jógy však hledáme lehkost. Hledání optimálního nastavení ásany a tvorby sekvencí, zlepšení propriorecepce a ovlinění CNS, jednoduchost v ásanové praxi, význam působení ásany na psychiku a individuální podmínky jógové praxe obsahuje jógová laboratoř.

 

Filozofie

Předpoklad, že existuje něco převyšujícího, co pomáhá utvářet individuální cestu, napomáhá prohlubovat vnitřní záměr vedoucí k hledání pravdy a poznání. Jóga je poznání. Jóga je spojení. Jóga je práce s myslí a jejím očišťováním. Praxe věnovaná pochopení překážek, které narušují čistotu mysli s sebou přináší mnoho mentálních i fyzických technik, které jógová laboratoř vzájemně propojuje s cílem - odstranit překážky. Postupy jógy myslipro trénink: postoje pozorovatele, sebepoznání, pozitivní programování mysli, hledání gurua v sobě sama a osvojení si moudra starých základních duchovních textuto je směrem, kterým se jógová laboratoř ubírá - hledání čistoty mysli a jejího jasu.

 

Umění učit

Je snadné naučit se učit základní lekce jógy. To vše se učí v základních kurzech jógy. Časem však přijdou otázky vznikající z běžné práce s klienty - jak mám pokračovat dál, vznikají pochybnosti o směřování výuky, otázky - umím učit, nenudí se klienti, nenudím se já, co dál, jak pracovat v systému jógy - trénovat nové a nové pozice, nebo kudy se vydat, jak zařadit jógu do životato je jógová laboratoř.

Dech, držení těla, gravitace, víra a vyšší moudrost - propojenost na všech úrovních je předmětem semináře jógová laboratoř.  

Cena obsahuje:

 • studijní program
 • certifikát o absolování

Novinky e-mailem