Semináře a workshopy

Nadstavbové vzdělávací programy

Rozšiřující vzdělávací programy

Nadstavbové vzdělávací programy dále rozšiřují vzdělání a kvalifikaci v daném oboru. Na základě absolvování nadstavbového vzdělávacího programu - semináře nebo workshopu, od nás účastník získá certifikát o jeho absolvování, který jej ale neopravňuje k vedení lekcí, bez toho aby absolvoval některý ze základních programů a měl tedy živnostenský list na vybranou činnost.
V rámci nadstavbového vzdělávání absolvent získává kreditní body, které mu po dosažení daného počtu bodu umožní získat slevu 700 Kč na jakýkoliv vybraný seminář, workshop.

V ceně nadstavbových vzdělávacích programů je zahrnuta programová náplň. Dopravu, případné ubytování a stravu si účastník zajišťuje individuálně.

Termíny seminářů

NADSTAVBOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Semináře (1-5 dnů)

Semináře jsou určeny výhradně pro absolventy základních instruktorských kurzů jógy. Po přihlášení prosíme o zaslání dokladu o vzdělání (scan certifikátu) na email: skoleni@poweryoga.cz.

Workshopy (3 - 5 hodin)

Workshopy lze absolvovat jako certifikovaný lektor pro rozšíření vzdělání a kvalifikace nebo jen pro sebe, pro svůj další osobní rozvoj. Důležité je vždy splňovat základní podmínku účasti, a tou je jógová praxe (u některých programů jsou další případné podmínky blíže specifikovány), tím je míněno, alespoň základní znalosti ásan a schopnost jejich provedení.Novinky e-mailem