Relaxační a meditační techniky III.

Léčivá meditace

Pedagogickým záměrem je motivovat instruktory k vytváření samostatných lekcí relaxace a meditace. Vysvětlit, a hlavně ukázat terapeutické, léčivé a harmonizující účinky těchto technik. Cílem je instruktory nejen inspirovat, ale zejména dát tipy na různé relaxační či meditační techniky, které bez obav mohou klientům nabídnout.Jedná se o zážitkový seminář, který v sobě bude prolínat teorii s praxí.

 

Seminář je součástí uceleného programu Relaxační a meditační techniky. 

Pro přihlášení do tohoto semináře je nutné absolvovat první část programu - Relaxační a meditační techniky I. (Základy relaxačních a meditačních technik), nelze absolvovat samostatně. Doporučujeme také absolvovat druhou část programu Relaxační a meditační techniky II. (Prožitková relaxace a řízená imaginace v meditacích).

Lze zakoupit jako Balíček Relaxační a meditační techniky II. a III. za zvýhodněnou cenu. 

 • Úvod

(krátké připomenutí základů relaxace a meditace z předchozích seminářů)

 • Léčivé účinky meditace (proč to funguje, teorie)
 • Základní principy sestavení samostatné lekce léčivé meditace (osnova)
 • Dle jakého klíče vybrat techniky meditace do lekce (záměr lekce, účinky technik)
 • Techniky relaxace a meditace (přehled vybraných technik, tipy a inspirace)
 • Nácvik přípravy samostatné lekce léčivé meditace (několik praktických cvičení)
 • Práce s emocemi klienta (kontraindikace, krizová terapie, sdílení)
 • Praktické zkušenosti lektorky s tímto konceptem lekce
 • Dotazy, závěr

Meditace a relaxace nabývá v dnešním zrychleném světě, stále většího významu. Neustále jsme atakováni nekonečným množstvím vnějších podnětů a odpoutat se od nich, vrátit se k sobě, je uměním. Na hodinách jógy můžeme díky meditacím a relaxacím zažít pocity, které moderní doba „ubíjí“.  Pocity sjednocení, sounáležitosti, celistvosti, vnitřního klidu, harmonie, lásky. Pocity, které každý jedinec bytostně potřebuje. Přijďte je zažít a pak předávat dál!

Praktický seminář je určen pro všechny instruktory, kteří se chtějí rozvíjet v oblasti relaxačních a meditačních technik, a mají chuť je předávat dále na svých lekcích. Jedná se o prohlubující seminář navazující na Základy relaxačních a meditačních technik. Podmínkou registrace je absolvování „základního“ semináře, ve kterém jsme se zabývali, co se skrývá za relaxací a meditací, co se v lidském organismu odehrává, jak jednotlivé techniky fungují, jaké jsou mezi nimi rozdíly, jak techniku pro své klienty vybrat a připravit, a jaká mohou při meditační praxi nastat úskalí. Nový seminář bude zaměřen na vytváření samostatných lekcí léčivé relaxace a meditace. Přijďte se inspirovat jak připravit pro vlastní meditační práci s klienty.

 • studijní materiál
 • studijní náplň
 • certifikát o absolvování

Novinky e-mailem