Balíček Relaxační a meditační techniky II. a III.

Praktický seminář je určen pro všechny instruktory, kteří se chtějí rozvíjet v oblasti relaxačních a meditačních technik, mají zájem poznat, co se za nimi skrývá, co se v lidském organismu odehrává, jak jednotlivé techniky fungují, jaké jsou mezi nimi rozdíly, jak techniku pro své klienty vybrat a připravit, a jaká mohou při meditační praxi nastat úskalí.

Pro absolvování nadstavbových bloků Relaxační a meditační techniky II. a III. je nutné absolvovat základní část Relaxační a meditační techniky I. - Základy relaxačních a meditačních technik. Bez absolvování této části se nelze přihlásit na nadstavbové bloky!

Seminář je rozdělený do 3 bloků (víkendů) zaměřených vždy na konkrétní téma:

1. víkend: Základy relaxačních a meditačních technik- seminář obsahuje teoretické základy k uvědomění si procesů v lidském těle při meditaci a relaxaci, praktický nácvik jednotlivých technik a jejich přípravy. Větší pozornost bude věnována práci s vnitřními obrazy, vizualizací a imaginací při meditacích. Přijďte se inspirovat pro vlastní meditační práci s klienty.

První seminář je základní část, která je nabízena pouze samostatně. 

2. víkend: Prožitková relaxace a řízená imaginace v meditacích- podmínkou registrace je absolvování „základního“ semináře, ve kterém jsme se zabývali, co se skrývá za relaxací a meditací, co se v lidském organismu odehrává, jak jednotlivé techniky fungují, jaké jsou mezi nimi rozdíly, jak techniku pro své klienty vybrat a připravit, a jaká mohou při meditační praxi nastat úskalí. Nový seminář bude zaměřen na techniky práce s vnitřními obrazy, vizualizací a imaginací při meditacích. Přijďte se inspirovat pro vlastní meditační práci s klienty.

3. víkend: Léčivá meditace- podmínkou registrace je absolvování „základního“ semináře, ve kterém jsme se zabývali, co se skrývá za relaxací a meditací, co se v lidském organismu odehrává. Léčivé účinky meditace, základní principy sestavení samostatné lekce léčivé meditace, dle jakého klíče vybrat techniky meditace do lekce, techniky relaxace a meditace, nácvik přípravy samostatné lekce léčivé meditace, práce s emocemi klienta, praktické zkušenosti lektorky s tímto konceptem lekce.

Druhou a třetí část je možné koupit jako nadstavbové bloky ve formě balíčku za zvýhodněnou cenu. 

  • studijní materiál
  • studijní náplň
  • certifikát o absolvování

Novinky e-mailem