Relaxační a meditační techniky II.

Prožitková relaxace a řízená imaginace v meditacích

Pedagogickým záměrem je motivovat instruktory k zařazení relaxace a meditace v běžných hodinách jógy. Vysvětlit, a hlavně ukázat terapeutické, léčivé a harmonizující účinky těchto technik. Cílem je instruktory nejen inspirovat, ale zejména dát tipy na různé relaxační či meditační techniky, které bez obav mohou zařadit do své běžné výuky. Jedná se o zážitkový seminář, který v sobě bude prolínat teorii s praxí.

Seminář je součástí uceleného programu Relaxační a meditační techniky.

Pro přihlášení do tohoto semináře je nutné absolvovat první část programu - Relaxační a meditační techniky I. (Základy relaxačních a meditačních technik), nelze absolvovat samostatně.

Lze zakoupit jako Balíček Relaxační a meditační techniky II. a III. za zvýhodněnou cenu. 

 • Úvod, krátké připomenutí základů

(vnímání a přijímání informací, levá a pravá hemisféra, … )

 • Prožitková vizualizace (práce s vnitřními obrazy, asociacemi)
 • Řízená imaginace (význam symbolů a programování mysli)
 • Témata pro vizualizaci a řízenou imaginaci (rozebrání několika technik)
 • Jak sestavit vizualizaci a imaginaci (záměr, výběr symbolů, slov, hudby)
 • Vizualizace a imaginace jako terapie (gestalt terapie, rozbory)
 • Koánová praxe, mantry a jejich léčebné účinky (pokračování)
 • Práce s emocemi klienta (kontraindikace, krizová terapie)
 • Dotazy, závěr

 

Meditace a relaxace nabývá v dnešním zrychleném světě, stále většího významu. Neustále jsme atakováni nekonečným množstvím vnějších podnětů a odpoutat se od nich, vrátit se k sobě, je uměním. Na hodinách jógy můžeme díky meditacím a relaxacím zažít pocity, které moderní doba „ubíjí“.  Pocity sjednocení, sounáležitosti, celistvosti, vnitřního klidu, harmonie, lásky. Pocity, které každý jedinec bytostně potřebuje. Přijďte je zažít a pak předávat dál!

Praktický seminář je určen pro všechny instruktory, kteří se chtějí rozvíjet v oblasti relaxačních a meditačních technik, a mají chuť je předávat dále na svých lekcích. Jedná se o prohlubující seminář navazující na Základy relaxačních a meditačních technik. Podmínkou registrace je absolvování „základního“ semináře, ve kterém jsme se zabývali, co se skrývá za relaxací a meditací, co se v lidském organismu odehrává, jak jednotlivé techniky fungují, jaké jsou mezi nimi rozdíly, jak techniku pro své klienty vybrat a připravit, a jaká mohou při meditační praxi nastat úskalí. Nový seminář bude zaměřen na techniky práce s vnitřními obrazy, vizualizací a imaginací při meditacích. Přijďte se inspirovat pro vlastní meditační práci s klienty.

 • studijní materiál
 • studijní náplň
 • certifikát o absolvování

Novinky e-mailem