Relaxační a meditační techniky I.

Základy relaxačních a meditačních technik

Praktický seminář je určen pro všechny instruktory, kteří se chtějí rozvíjet v oblasti relaxačních a meditačních technik, mají zájem poznat, co se za nimi skrývá, co se v lidském organismu odehrává, jak jednotlivé techniky fungují, jaké jsou mezi nimi rozdíly, jak techniku pro své klienty vybrat a připravit, a jaká mohou při meditační praxi nastat úskalí.

Seminář je součástí uceleného programu Relaxační a meditační techniky. Lze však absolvovat jako samostatný seminář. 

Důležité upozornění: Tento seminář slouží jako základ pro seminář Relaxační a meditační techniky II. a III., bez absolvování tohoto semináře nelze absolvovat zmíněné dva nadstavbové bloky.

Charakteristika

Meditace a relaxace nabývá v dnešním zrychleném světě, stále většího významu. Neustále jsme atakováni nekonečným množstvím vnějších podnětů a odpoutat se od nich, vrátit se k sobě, je uměním. Na hodinách jógy můžeme díky meditacím a relaxacím zažít pocity, které moderní doba „ubíjí“.  Pocity sjednocení, sounáležitosti, celistvosti, vnitřního klidu, harmonie, lásky. Pocity, které každý jedinec bytostně potřebuje. Přijďte je zažít a pak předávat dál!

Seminář obsahuje teoretické základy k uvědomění si procesů v lidském těle při meditaci a relaxaci, praktický nácvik jednotlivých technik a jejich přípravy. Větší pozornost bude věnována práci s vnitřními obrazy, vizualizací a imaginací při meditacích. Přijďte se inspirovat pro vlastní meditační práci s klienty.

Náplň:

 • Úvod, co se skrývá za meditací a relaxací
 • Různé techniky a přístupy k meditaci a relaxaci
 • Co se děje v lidském těle (změněné stavy vědomí, levá a pravá hemisféra)
 • Způsob vnímání informací (auditivně, kinesteticky, vizuálně)
 • Prožitková relaxace (práce s vnitřními obrazy, asociacemi)
 • Řízená imaginace jako terapie (význam symbolů, neurolingvistické programování )
 • Doplňkové techniky pro relaxaci a uvolnění (něco pro inspiraci)
 • Léčivá koánová praxe (praktické příklady)
 • Kontraindikace a patologická imaginace
 • Práce s emocemi klienta (krizová terapie)
 • Příprava techniky na lekci
 • Dotazy, závěr

Cena zahrnuje:

 • studijní materiál
 • studijní náplň
 • certifikát o absolvování

Novinky e-mailem