Historie, filosofie jógy a skladba člověka | LIVE

…inspirace, poznání a seberozvoj

Praktikování jógové ásanové praxe otevírá dvířka k sebepoznávání a objevování tajemství jógy i sebe sama. Komplexní vnímání a pochopení jógové praxe, nejenom jako fyzického praktikování, ale především mentální praxe nabízí celistvost jógové praxe. Ve specializovaném workshopu se seznámíte se skladbou člověka z hlediska jógové filosofie, dvěma cestami jógy a tendencemi člověka, které ovlivňují jeho chování.

Na základě historie a faktů o jógovém vývoji, hlubším pochopení pataňdžaliho osmistupňové jógy a dvěma úhlům pohledu (monistické a dualistické vnímání jógy) si utvoříte svůj pohled na jógovou filozofii a její praxi v běžném životě.

Čas trvání: 3 hodiny. V případě potřeby se čas trochu protáhne. Výuka probíhá přes aplikaci ZOOM, kterou je třeba mít nainstalovanou. Samotné přihlášení pak proběhne přes systém akademie. Tyto informace Vám přijdou v organizačních pokynech cca 10 dnů před začátkem workshopu. 

Workshop se nahrává a po jeho absolvování ho získáte na svůj e-mail. Jeho platnost je 2 měsíce. 

Seznamte se: s historií a vývojem jógy, pančakóšou, Pataňdžaliho systémem jógy, karmánovým zákonem, Bhadgadavítou, a to vše na pozadí současné doby a života v ní. Jak tuto moudrost zanést do všedních dnů, to je předmět tohoto seberozvojového workshopu. 

Cena obsahuje:

  • studijní náplň
  • certifikát o absolování

Workshop je vhodný pro všechny, kdo mají zájem o dané téma. Není podmínkou být instruktor jógy, ale mít o téma zájem. Téma se probírá od začátku a postupuje se dále. 

Novinky e-mailem